Keystone logo

35 ออนไลน์ โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • สังคมศาสตร์
  • สังคมวิทยา
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (35)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา

สังคมวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจส่วนประกอบต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นสังคมหรืออารยธรรม นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าสังคมเหล่านี้มีการจัดอย่างไร เช่นเดียวกับวิถีความยั่งยืน อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์