Keystone logo

2 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาศาสตร์การกีฬา สรีรวิทยาการกีฬาประยุกต์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • สรีรวิทยาการกีฬาประยุกต์
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาศาสตร์การกีฬา สรีรวิทยาการกีฬาประยุกต์

โปรแกรมสรีรวิทยาประยุกต์มักสอนนักเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ ความรู้นี้สามารถเตรียมพวกเขาสำหรับการฝึกนักกีฬาและการออกแบบการออกกำลังกายที่จะสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและปรับปรุงการทำงานโดยรวมของร่างกาย