อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

หลักสูตรปริญญาโททางออนไลน์ด้านความเป็นผู้นำในองค์กรช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในฐานะผู้นำโดยใช้ชุดทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้การปรับตัวที่ดีที่สุดพัฒนาทักษะทางด้านเทคนิคและเข้าใจจริยธรรมในที่ทำงาน เปิดประตูสู่ความก้าวหน้าในอาชีพและโอกาสในหลากหลายองค์กร ตลอดหลักสูตรนี้คุณจะมีทักษะในการพัฒนาทักษะของผู้คนและขยายความคิดในรูปแบบต่างๆ คณะฯ จะสนับสนุนให้คุณกลายเป็นผู้นำที่เอาแต่ใจและเอาใจใส่ซึ่งตระหนักถึงคุณค่าของพนักงาน

ค่าเล่าเรียนที่ไม่แพง รวมถึง iPad ที่ โหลดไว้ล่วงหน้าด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้การปฏิวัติของ Saint Mary เพื่อให้คุณสามารถทำหลักสูตรได้ทุกที่ทุกเวลา มีความช่วยเหลือทางการเงินและ สามารถดำเนินการได้ภายใน 24 เดือน

หลักสูตรผู้นำในการเป็นผู้นำในองค์กร

หลักสูตรที่โดดเด่นนี้จะแสดงวิธีการ:

  • ผู้นำการเรียนรู้ที่มีความตระหนักทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และจริยธรรม
  • ผู้นำที่เชื่อมต่อซึ่งสามารถสื่อสารสร้างความสัมพันธ์และทำงานร่วมกันได้สำเร็จ
  • ผู้นำปรับตัวที่สามารถคิดค้นสร้างสรรค์และนำทางความซับซ้อนและความคลุมเครือ
  • ผู้นำระดับโลกที่เข้าใจสภาพภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจแสดงให้เห็นถึงความตระหนักในวัฒนธรรมและประสบความสำเร็จในการนำความซับซ้อนทางวัฒนธรรม
  • ผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถตัดสินใจจัดการความรู้และใช้ศิลปะและวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ของ Saint Mary ในหลักสูตรระดับผู้นำองค์กรให้กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 11 หลักสูตรที่เสนอโดย Saint Mary's University of Minnesota Online »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 25, 2018
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
Duration
24 
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร

เปิดรับลงทะเบียน

อื่น ๆ