Search here for top law schools and universities for law degrees!

การได้รับปริญญาตรีศิลปศาสตร์เป็นเป้าหมายที่หลายคนมุ่งมั่นที่จะสำเร็จหลักสูตร นักเรียนที่ศึกษา BA มักได้รับการศึกษาในเชิงลึกและการฝึกอบรม… อ่านเพิ่มเติม

การได้รับปริญญาตรีศิลปศาสตร์เป็นเป้าหมายที่หลายคนมุ่งมั่นที่จะสำเร็จหลักสูตร นักเรียนที่ศึกษา BA มักได้รับการศึกษาในเชิงลึกและการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสได้เมื่อถึงเวลาสำหรับอาชีพการงาน

หลักสูตรและโปรแกรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะมุ่งไปให้นักเรียนที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในด้านการปรับปรุงประสบการณ์ขององค์กรและพนักงาน หัวข้ออาจรวมถึงการจัดการประสิทธิภาพการวางแผนการสืบทอดและการพัฒนาองค์กร

Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

อ่านบทย่อ
ตัวเลือกอื่นๆ ภายในแขนงวิชานี้: 
San Diego Christian College
Santee , USA

ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านคริสเตียนในการประกอบอาชีพเช่นการให้คำปรึกษาบริการทางสังคมและทรัพยากรมนุษย์หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุ ... +

ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านคริสเตียนในการประกอบอาชีพเช่นการให้คำปรึกษาบริการทางสังคมและทรัพยากรมนุษย์หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ออนไลน์ที่ San Diego Christian College เตรียมผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการ หลักสูตรปริญญานี้มีให้บริการแบบออนไลน์ในมหาวิทยาลัยหรือในรูปแบบไฮบริด -
ศิลปศาสตรบัณฑิต
4 ปี
อังกฤษ
กันยายน 2020
Online