Keystone logo

1 ออนไลน์ โปรแกรม ใน ชีววิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมการเกษตร 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ชีววิทยาศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
  • วิศวกรรมการเกษตร
สาขาการศึกษา
  • ชีววิทยาศาสตร์ (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน ชีววิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมการเกษตร

วิศวกรรมเกษตรรวมสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้าพลเรือนและเคมีและนำไปประยุกต์ใช้กับการแปรรูปและการผลิตทางการเกษตร วิศวกรทางการเกษตรมีเป้าหมายในการเพิ่มความยั่งยืนและความมีประสิทธิภาพของเทคนิคทางการเกษตร