Keystone logo

2 ออนไลน์ โปรแกรม ใน ชีววิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ม้า 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ชีววิทยาศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ม้า
สาขาการศึกษา
  • ชีววิทยาศาสตร์ (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน ชีววิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ม้า

หลักสูตรในการศึกษาม้า มุ่งเน้นไปที่หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับม้า การเรียนการสอนจะประกอบด้วยกายวิภาคศาสตร์ม้า, ชีววิทยาสัตว์, การสืบพันธุ์ม้า, การขี่ม้า, การจัดการและการดูแลโภชนาการม้าและการฟื้นฟูสมรรถภาพ