อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขานโยบายพลังงานและสภาพภูมิอากาศจะเตรียมผู้เชี่ยวชาญด้านสหสาขาวิชาชีพรุ่นต่อไปเพื่อรับมือกับความท้าทายอันน่าประทับใจของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสถาบันมนุษย์และระบบนิเวศน์ของมนุษย์และบทบาทการเปลี่ยนแปลงของระบบพลังงานอย่างยั่งยืน นักเรียนจะเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในศตวรรษนี้และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีความชำนาญด้านกฎหมายและการกำหนดนโยบายด้านพลังงานมากขึ้นรวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานปรมาณูซึ่งรวมถึงระบบเชื้อเพลิงฟอสซิลและตัวเลือกพลังงานทดแทน


ผู้สำเร็จการศึกษาจาก MS ในด้านนโยบายพลังงานและสภาพภูมิอากาศอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศและทั่วโลก เนื่องจากความต้องการพลังงานของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเรื่อย ๆ ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านพลวัตที่มีความสามารถในการจัดการความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปกับสังคมที่พึ่งพาพลังงานของเรา


นักศึกษาต้องทำหลักสูตรทางวิชาการทั้งหมดในหลักสูตรปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรภายในห้าปี

ระยะเวลาห้าปีคำนวณจากช่วงเริ่มต้นของหลักสูตรแรกที่นับต่อปริญญา (รวมเวลาที่ใช้ในการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง) การลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องไม่สามารถหยุดหรือขยายเวลาที่ต้องการได้ ระยะเวลานี้รวมถึงหลักสูตรใด ๆ ที่ดำเนินการในโรงเรียน / แผนก Johns Hopkins อื่นที่ได้รับการอนุมัติให้นับรวมในระดับหรือใบรับรอง ในกรณีที่จำเป็นนักเรียนอาจขอให้คณะกรรมการโครงการของตนขยายระยะเวลาการดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาห้าปี

หากได้รับการต่ออายุจะได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและขีด จำกัด ห้าปีจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่รวมอยู่ในส่วนขยาย การขยายอาจได้รับสำหรับภาคการศึกษาไม่เกินหนึ่งปีและในบางกรณีเป็นเวลาสองปี

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 32 หลักสูตรที่เสนอโดย Johns Hopkins University, Advanced Academic Programs »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 12, 2018
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
พฤษภาคม 2019
ก.ย. 2019
Duration
1 - 5 
นอกเวลา
Deadline
ขอรายละเอียด
Applications are accepted year-round. However, it is recommended that students submit all of their application materials at least 6 weeks prior to the start of the semester (international students should apply at least 3 months before the semester starts).
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
พฤษภาคม 2019
End Date
เม.ย. 30, 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
ขอรายละเอียด
Applications are accepted year-round. However, it is recommended that students submit all of their application materials at least 6 weeks prior to the start of the semester (international students should apply at least 3 months before the semester starts).
Start Date
ก.ย. 2019
End Date
ส.ค. 31, 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
ขอรายละเอียด
Applications are accepted year-round. However, it is recommended that students submit all of their application materials at least 6 weeks prior to the start of the semester (international students should apply at least 3 months before the semester starts).
Start Date
ม.ค. 2020
End Date
ธ.ค. 31, 2020
วันหมดเขตรับสมัคร
ขอรายละเอียด
Applications are accepted year-round. However, it is recommended that students submit all of their application materials at least 6 weeks prior to the start of the semester (international students should apply at least 3 months before the semester starts).

พฤษภาคม 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
ขอรายละเอียด
Applications are accepted year-round. However, it is recommended that students submit all of their application materials at least 6 weeks prior to the start of the semester (international students should apply at least 3 months before the semester starts).
End Date
เม.ย. 30, 2020

ก.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
ขอรายละเอียด
Applications are accepted year-round. However, it is recommended that students submit all of their application materials at least 6 weeks prior to the start of the semester (international students should apply at least 3 months before the semester starts).
End Date
ส.ค. 31, 2020

ม.ค. 2020

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
ขอรายละเอียด
Applications are accepted year-round. However, it is recommended that students submit all of their application materials at least 6 weeks prior to the start of the semester (international students should apply at least 3 months before the semester starts).
End Date
ธ.ค. 31, 2020
อื่น ๆ