Keystone logo

1 ออนไลน์ โปรแกรม ใน มนุษยศาสตร์ศึกษา ประวัติศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • มนุษยศาสตร์ศึกษา
  • ประวัติศาสตร์
  • ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน มนุษยศาสตร์ศึกษา ประวัติศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์

วิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษามีโอกาสในการทำงานในหลากหลายสาขา ซึ่งจำเป็นต้องมีและให้ความสำคัญกับความเชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ ตัวเลือกต่างๆ ได้แก่ อาชีพในแผนกวิจัย การทหาร และการศึกษาระดับสูง