อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

เกี่ยวกับ

หลักสูตรการจัดการด้านวิศวกรรมระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตร 120 ชั่วโมงสำหรับภาคการศึกษาที่ประกอบด้วยหลักสูตร Associate of Science in Engineering Management (ASEM) สองปีและหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการด้านวิศวกรรมในระดับสองปีต่อจากนี้ BSEM)

ASEM ต้องใช้เวลาเรียนการสอน 60 เทอมในชั้นเรียนที่ต่ำกว่า (ปีแรกและปีที่สอง) ASEM ให้ความสำคัญกับหลักสูตรการศึกษาทั่วไปรวมทั้งหลักสูตรแกนกลางซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเข้าสู่โครงการ BSEM

วัตถุประสงค์โครงการ ASEM

เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วนักเรียนจะสามารถ:

 • ใช้หลักการบริหารงานวิศวกรรมในการดำเนินงานด้านวิศวกรรม
 • แสดงให้เห็นถึงความรู้ด้านวินัยทางธุรกิจหลักในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
 • ใช้วิธีการเชิงปริมาณและการวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค

หลักสูตรหลักของ ASEM

 • ACCT 210 การบัญชีสำหรับผู้จัดการ
 • CST 200 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และองค์กร
 • ECON 210 เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้บริหาร
 • EMGT 100 วิศวกรรมเบื้องต้น
 • EMGT 210 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
 • EMGT 252 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 • MATH 200 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
 • MGT 100 บทนำสู่ธุรกิจ
 • STAT 200 สถิติเบื้องต้น
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ
University of Management and Technology

ดูอีก 13 หลักสูตรที่เสนอโดย University of Management and Technology »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ October 27, 2018
หลักสูตรนี้ ออนไลน์
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

อื่น ๆ