รองบริหารธุรกิจ

University of Management and Technology

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

รองบริหารธุรกิจ

University of Management and Technology

เกี่ยวกับ

ABA เปิดสอนหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมี GED ABA ต้องใช้เวลาเรียนการสอน 60 ชั่วโมงในระดับต่ำ (ปีแรกและปีที่สอง)

สถาบัน ABA ให้ความสำคัญกับหลักสูตรการศึกษาทั่วไปซึ่งจะเป็นรากฐานสำหรับการเข้าสู่หลักสูตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (BBA) หลักสูตรการศึกษาทั่วไปได้รับการออกแบบเพื่อขยายฐานการศึกษาของนักเรียน รวมถึงหลักสูตรในสาขาต่างๆเช่นการสื่อสารภาษาอังกฤษรัฐบาลประวัติศาสตร์จิตวิทยาสังคมวิทยาคณิตศาสตร์และสถิติ

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ABA ต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมปลายหรือ GED ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ABA ที่ได้รับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่สถาบันที่ได้รับการรับรองอย่างเหมาะสมอาจโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 45 เครดิตต่อความต้องการของ ABA

วัตถุประสงค์โครงการ ABA

เมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้วนักเรียนจะสามารถ:

  • แสดงให้เห็นถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาหลัก
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพทางธุรกิจโดยใช้ทักษะเชิงปริมาณ
  • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ

หลักสูตรหลักของ ABA

  • ACCT 210 การบัญชีสำหรับผู้จัดการ
  • CST 110 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • ECON 210 เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้บริหาร
  • MGT 100 บทนำสู่ธุรกิจ
  • MKT 100 หลักการตลาด
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ
University of Management and Technology

อัพเดทล่าสุดวันที่ October 27, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
Locations
สหรัฐอเมริกา - Arlington, Virginia
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2019
สหรัฐอเมริกา - Arlington, Virginia
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด