Keystone logo

0 ออนไลน์ โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • สังคมศาสตร์
  • มานุษยวิทยา
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (0)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ไม่มีโปรแกรมที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณ โปรดปรับแต่งตัวกรองของคุณ

Clear filters

ออนไลน์ โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม

มานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรมเป็นแนวทางสหวิทยาการในการศึกษาหน้าที่ของมนุษย์ภายในวัฒนธรรมและสังคม นักเรียนอาจได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมในอดีตและวิธีการที่วัฒนธรรมมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมเหล่านั้นในปัจจุบันโดยการทำงานภาคสนามและการวิจัยจุดตัดทางสังคมวัฒนธรรม