อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

Wharton Executive Education นำเสนอโปรแกรมที่มีประสบการณ์สูงสำหรับผู้บริหารที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นผู้นำและพัฒนาความเฉียบแหลมทางธุรกิจในด้านต่างๆเช่นการเงินการตลาดและกลยุทธ์

หลักสูตรที่สอนใน:
  • อังกฤษ
ปัจจุบันโปรแกรมที่จะแสดง

กรุณาปรับแต่งการค้นหาดังกล่าวข้างต้นให้ตรวจสอบประเภทที่เป็นที่นิยมของเราด้านล่างหรือดำเนินการค้นหาคำหลัก


... or simply by choosing your degree: