Multnomah University Online

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

เป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย Multnomah ในการจัดหานักศึกษาคริสเตียนผ่านการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อให้เป็นผู้นำผู้รับใช้ที่มีความสามารถในทางพระคัมภีร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิญญาณและมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมซึ่งได้รับการหล่อหลอมให้เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในคริสตจักรชุมชนและโลก

เป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย Multnomah ที่จะเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายซึ่งจัดเตรียมนักศึกษาให้รักพระคริสต์และรับใช้เพื่อนบ้านผ่านชีวิตและการทำงาน

สถานที่

พอร์ตแลนด์

Address
8435 NE Glisan St.
Portland, OR 97220

พอร์ตแลนด์, โอเรกอน, สหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษา Keystone

ค้นพบตัวเลือกที่ทุนการศึกษาของเรามอบให้คุณได้

ถามคำถาม

อื่น ๆ