Martin Luther College - Online Programs

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

สำนักงานการศึกษาต่อเนื่องของวิทยาลัยมาร์ตินลูเธอร์เปิดสอนหลักสูตรออนไลน์และผ่านดาวเทียมจำนวนมากที่ให้การฝึกอบรมสำหรับผู้อำนวยการและครูปฐมวัยครูประถมครูใหญ่ครูโรงเรียนมัธยมรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่และพนักงานทั่วไป

Martin Luther College เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Wisconsin Evangelical Lutheran Synod (WELS) มาร์ตินลูเทอร์คอลเลจก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2427 และวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น (ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2408) มาร์ตินลูเทอร์คอลเลจเปิดประตูสู่คนงานคริสตจักรรุ่นต่อไปในปี 1995

ภารกิจของเราคือการให้อำนาจแก่บรรดานักการศึกษาของ Wisconsin Evangelical Lutheran Synod และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทุกขั้นตอน

สถานที่

ออนไลน์ สหรัฐอเมริกา

Address
Luther Court,1995
56073 New Ulm, มินนิโซตา, สหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษา Keystone

ค้นพบตัวเลือกที่ทุนการศึกษาของเรามอบให้คุณได้

ถามคำถาม

อื่น ๆ