Antioch University Online

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

แรงบันดาลใจจากผลงานบุกเบิกของนักการศึกษาสมัยศตวรรษที่ 19 และอดีตประธานาธิบดีฮอเรซแมนน์ประธานแอนติออคมหาวิทยาลัยแอนติออคมีการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ยอมรับความดีทั่วไป เราพยายามปลูกฝังความรู้และความตระหนักในตนเองให้กับนักเรียนของเราเพื่อเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจและพลเมืองโลก


ได้รับการรับรองจากสมาคมวิทยาลัยและโรงเรียนกลางแห่งนอร์ ธ เซ็นทรัลและสำนักงานคณะกรรมการการเรียนรู้ระดับสูง

สถานที่

น้ำพุเหลือง

Address
900 Dayton St
45387 น้ำพุเหลือง, โอไฮโอ, สหรัฐอเมริกา

โปรแกรม

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ