Turku AMK - Turku University of Applied Sciences

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยตุรกุ (TUAS) ในตุรกุหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ชั้นนำในประเทศฟินแลนด์เป็นเจ้าภาพให้นักศึกษาจำนวน 9,500 คนกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หลักสูตรปริญญาของเราครอบคลุมการศึกษาหลายแขนงซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ดีสำหรับการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ

การเรียนที่ TUAS นั้นเน้นไปที่การใช้ชีวิตควบคู่ไปกับการเรียนภาคทฤษฎีและทักษะวิชาชีพ หัวใจสำคัญของการสอนของเราคือ Innovation Pedagogy ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ในการเรียนรู้ที่พัฒนาที่ TUAS นวัตกรรมการเรียนการสอนเน้นมุมมองของ RDI และชีวิตการทำงานทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาของเราเป็นอิสระจากมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติและทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

วิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยตุรกุเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทเป็นภาษาอังกฤษ

ผู้เชี่ยวชาญประมาณ 1,500 คนที่สำเร็จการศึกษาจาก TUAS ทุกปี

ตัวเลขสำคัญ

 • นักเรียน 9,500
 • พนักงาน 750
 • ปริญญาตรี 1,806 คน
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 131
 • สิ่งพิมพ์ 424
 • โครงการต่อเนื่อง 244
 • นักเรียนแลกเปลี่ยน 333
 • นักศึกษาต่างชาติระดับ 356
 • ความเชี่ยวชาญเฉพาะจากตะวันตกเฉียงใต้ของฟินแลนด์

เราเสนอการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษและมีหลักสูตรปริญญาที่สอนโดยภาษาอังกฤษใน:

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ (ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต)
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ

เราเสนอการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยภาษาอังกฤษในหลักสูตรปริญญาใน:

 • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ความเป็นผู้นำและการออกแบบบริการ 115304_SaloIoT_73.jpg115303_DSC08313-Copy.jpgICT Campus

สถานที่

รกุ

Address
Turku University of Applied Sciences
Joukahaisenkatu 3 A

20520 รกุ, ฟินแลนด์
เว็บไซต์

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ