มหาวิทยาลัยใน

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาต่างๆ

คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศต่างๆ เราจะให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแต่ล่ะประเทศ และข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาท้องถิ่นในระดับสูงขึ้น, ค่าเล่าเรียน, ภาคการศึกษา, ความเป็นไปได้สำหรับนักเรียนต่างชาติและอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้คุณยังจะพบเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์และข้อมูลที่เกี่ยวกับประกันสุขภาพ, วีซ่านักเรียนและค่าครองชีพ

การศึกษาออนไลน์ทั่วโลก

การศึกษาออนไลน์ได้กลายเป็นที่นิยมทั่วโลก โรงเรียน, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ได้มีการจัดสอนหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ มีผู้ให้บริการการศึกษาออนไลน์มากมายที่มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาออนไลน์ เช่นเดียวกับศึกษาภาคปกติ ตัวเลือกออนไลน์นั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาค แต่หลักสูตรออนไลน์ส่วนมากถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาที่มีภาระผูกพันกำหนดการต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนหลักสูตรเต็มเวลาของการศึกษาภาคปกติได้ การศึกษาออนไลน์นั้นมีหลากหลายคุณวุฒิ ซึ่งมักจะเป็นไปตามมาตรฐานสถาบันการศึกษาออนไลน์ของแต่ละประเทศหรือภูมิภาคที่ให้บริการ

ประโยชน์ของการศึกษาทางออนไลน์คืออะไร?
การศึกษาออนไลน์เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษาทั่วโลก เช่นเดียวกับหลักสูตรภาคปกติที่ให้ความรู้ ทักษะ และคุณวุฒิที่จะได้เมื่อจบหลักสูตรการศึกษา และยังช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาในสายวิชาที่ต้องการ ซึ่งอาจไม่มีจัดสอนในพื้นที่นั้นๆ การศึกษาออนไลน์ยังช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับผู้สอนและนักศึกษาจากทั่วโลก

สิ่งที่สามารถศึกษาผ่านออนไลน์มีอะไรบ้าง?
มีหลักสูตรออนไลน์จัดสอนในหลายสาขาวิชาและความถนัด นักศึกษาออนไลน์สามารถเลือกจากแต่ละหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับพัฒนาอาชีพ ผ่านหลักสูตร post-graduate และหลักสูตรปริญญาเอก นอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษาแบบดั้งเดิม เช่น มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ก็ยังสามารถค้นหาหลักสูตรออนไลน์ในด้านสุขภาพ, กฎหมาย, ธุรกิจ และวิชาอื่นๆ ตลอดจนหลักสูตรวิชาชีพและวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรม

อาชีพประเภทใดที่สามารถคาดหวังได้จากการศึกษาออนไลน์?
หลักสูตรออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้น และการศึกษาออนไลน์ระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการรับรองจากสถาบัน และเป็นที่ยอมรับจากนายจ้างทั่วโลก ซึ่งหมายความว่า นักศึกษาออนไลน์สามารถคาดหวังที่จะก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ดีขึ้น เมื่อสำเร็จจากการศึกษาออนไลน์ ไม่ว่าคุณต้องการขอรับใบรับรองคุณวุฒิการพัฒนาทางวิชาชีพ หรือได้รับปริญญาเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน การศึกษาออนไลน์นั้นเหมาะสำหรับนักศึกษาจากทั่วโลก

การศึกษาออนไลน์มีค่าใช้จ่ายเท่าใหร่?
ค่าใช้จ่ายของการศึกษาปริญญาออนไลน์ หรือหลักสูตรต่างนั้นขึ้นอยู่กับหลักสูตร, วิชา, โรงเรียนและประเทศที่เข้าศึกษา แต่ละสถาบันการศึกษานั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของการศึกษาออนไลน์ หากต้องการทราบค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตร คุณสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสถานศึกษาที่มีแบบฟอร์มการติดต่อได้จากเว็ปไซต์นี้

อ่านเพิ่มเติม อ่านบทย่อ