Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 3 ออนไลน์ โปรแกรม ใน ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2023

3 ออนไลน์ โปรแกรม ใน ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2023

ภาพรวม

การเรียนรู้สองภาษาและการได้รับภาษาที่สอง ผ่านการวิเคราะห์การสนทนาและการวิเคราะห์ภาษาช่วยให้นักวิจัยภาษาศาสตร์ประยุกต์สามารถพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษา ข้อมูลนี้สามารถนำมาใช้เพื่อกำหนดนโยบายภาษาและสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • มนุษยศาสตร์ศึกษา
  • ภาษาศาสตร์
  • ภาษาศาสตร์ประยุกต์
สาขาการศึกษา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา (3)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง