ผู้บริหารอุตสาหกรรมการต้มเบียร์และผู้ที่กำลังพิจารณาเข้าสู่อุตสาหกรรมต้องรู้จัก ins-and-outs ของการดำเนินงานโรงเบียร์แบบมืออาชีพเพื่อที่จะทำการตัดสินใจด้านการเงินและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ในท้ายที่สุด World Brewing Academy (WBA) ได้ออกแบบหลักสูตรบนเว็บเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของโรงเบียร์โดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง

ภาพรวมของกระบวนการผลิตเบียร์ ช่วยให้ผู้บริหารผู้บริหารและผู้มีอำนาจตัดสินใจในอุตสาหกรรมผลิตเบียร์ทั่วโลกสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษระดับมืออาชีพผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในฐานะหลักสูตรระดับพื้นฐานเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มีแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ผลิตเบียร์แบบมืออาชีพที่ไม่มีการฝึกอบรมในระดับประเทศก่อนที่จะเตรียมตัวทำหลักสูตรการผลิตขั้นสูงขึ้น

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

นักเรียนทุกคนที่สมัครเรียนหลักสูตรโมดูลหรือหลักสูตรต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี
สำหรับหลักสูตรนี้ความรู้ก่อนการต้มเบียร์ไม่จำเป็นต้อง

ความต้องการของคอมพิวเตอร์ / ระบบ

ไม่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์พิเศษเพื่อเรียกใช้เนื้อหาหลักสูตรของเราเนื่องจากทำงานภายใต้เว็บเบราเซอร์มาตรฐาน (Internet Explorer, Firefox, Safari) หลักสูตรของเราทำงานบนรูปแบบ PC และ Mac หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่ออกโดย บริษัท ของคุณคุณอาจจำเป็นต้องมีการปรับการตั้งค่าความปลอดภัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงบทเรียนได้

แท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือเช่น iPad, iPhone และอุปกรณ์เทียบเท่ากันไม่ได้รับการสนับสนุนในปัจจุบันเนื่องจากมีความเข้ากันไม่ได้กับ Adobe Flash Plugin ที่จำเป็นในการเข้าถึง / โต้ตอบกับส่วนประกอบสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 3 หลักสูตรที่เสนอโดย Siebel Institute of Technology »

หลักสูตรนี้ ออนไลน์
Duration
เต็มเวลา
Price
985 USD
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
อื่น ๆ