Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 3 ออนไลน์ โปรแกรม ใน ภักษาศาสตร์ 2024

3 ออนไลน์ โปรแกรม ใน ภักษาศาสตร์ 2024

ภาพรวม

การศึกษานับไม่ถ้วนพบว่าการเปลี่ยนแปลงอาหารสามารถควบคุมหรือป้องกันสภาวะสุขภาพ เช่น โรคหัวใจหรือเบาหวาน ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาโภชนศาสตร์สามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบการดูแลสุขภาพโดยรวมโดยใช้ความรู้นี้เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลเกี่ยวกับความสำคัญของการเลือกรับประทานอาหารที่ดี

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • การดูแลสุขภาพ
  • โภชนาการ
  • ภักษาศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • การดูแลสุขภาพ (3)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน