Keystone logo

24 ออนไลน์ โปรแกรม ใน พัฒนศึกษา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • สังคมศาสตร์
  • พัฒนศึกษา
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (24)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน พัฒนศึกษา

    การศึกษาการพัฒนามักจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่จะดำเนินการตรวจสอบความลึกของประเทศกำลังพัฒนา ด้วยเหตุนี้หลักสูตรการศึกษาในสาขานี้อาจจะมีส่วนร่วมกับจำนวนของปัญหาที่เผชิญการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใด ๆ