ผู้ประกอบวิชาชีพเวชศาสตร์ธรรมชาติ

Alternative Medicine College of Canada

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ผู้ประกอบวิชาชีพเวชศาสตร์ธรรมชาติ

Alternative Medicine College of Canada

ผู้ประกอบการด้านสุขภาพธรรมชาติมีการฝึกอบรมด้านการศึกษาการป้องกันและการรักษา ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพธรรมชาติสามารถทำการประเมินสุขภาพที่มุ่งเน้นด้านโภชนาการสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เขาหรือเธอสามารถใช้การรักษาทุกระดับของปัญหาการทำงานและรู้วิธีการรักษาหลาย

โปรแกรมนี้สามารถนำไปสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไปนี้: Naturopathy, Homeopathy หรือ Bioenergetics หลังจากที่คุณสามารถรับประกาศนียบัตรบัณฑิต Post-Graduate ใน Naturopathy, Homeopathy หรือ Oriental Medicine / Bioenergetics

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้ประกอบด้วยสามโมดูล หากคุณต้องการใช้โมดูลเดียวแทนโปรแกรมทั้งหมดให้เริ่มจากโมดูล Natural Health Consultant

 • วิชาบังคับก่อน: Human Anatomy

* ถ้าคุณไม่มีพื้นหลังในกายวิภาคของมนุษย์ขั้นพื้นฐาน

 • รหัสอ้างอิง: PS800
 • เวลาเรียน: 945
 • เครดิต: 63
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพแพทย์
 • ค่าเล่าเรียน: $ 6804 CAN | $ 5670 USD | € 5418 EURO

โอกาส

ผู้ประกอบการด้านสุขภาพธรรมชาติสามารถทำงานเป็นที่ปรึกษาจากที่บ้านในการปฏิบัติส่วนตัวหรือในศูนย์สุขภาพ (หรือการออกอากาศสาธารณะ) ในโรงเรียนหรือสมาคมเขียนบทความทำหน้าที่เป็นครูสอนพิเศษในโรงเรียนจัดการศูนย์สุขภาพหรือร้านค้าเป็นต้น

หลักสูตร

 • หลักสูตร 122 สุขอนามัยที่สำคัญ
 • หลักสูตร 131 The Pillars of Health
 • วิชาที่ 142 พื้นฐานโภชนาการ
 • วิชาที่ 151 ประวัติศาสตร์และฐานราก
 • หลักสูตร 214 ยาการทดสอบภาวะฉุกเฉิน
 • สนาม 225 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • หลักสูตร 231 สุขศึกษา
 • หลักสูตร 244 Energetics Approaches
 • วิชา 343 การเผาผลาญและโภชนาการ
 • วิชา 351 การรักษาด้วยการคืนสภาพ (Regenerative Cure)
 • หลักสูตร 352
 • วิชา 445 แนวทาง Orthomolecular
 • หลักสูตร 820 ศึกษากรณีศึกษาด้านสุขภาพ
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ
 • ฝรั่งเศส


อัพเดทล่าสุดวันที่ March 7, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
945 
นอกเวลา
Price
ราคา
6,804 CAD
$ 6804 CAN | $ 5670 USD | € 5418 EURO
Locations
แคนาดา - Montreal, Quebec
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2019
แคนาดา - Montreal, Quebec
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด