ONLINESTUDIES

Search here for top law schools and universities for law degrees!

Foundation Year เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงปีการศึกษาเชิงวิชาการของการศึกษา ที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการเลือกระดับความรู้ที่ต้องการศึกษา Foundation years จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่เพิ่งเริ่มเรียนในวิทยาลัย

นักศึกษาที่ต้องการทำงานในโลกการค้า ควรจะลองพิจารณาการเข้าศึกษาด้านธุรกิจ หลักสูตรการศึกษานี้ จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการพนักงาน, การจัดการเงิน, การตลาด, ความเป็นผู้นำและจริยธรรมทางธุรกิจ

Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

3 ผลการค้นหาสำหรับ ธุรกิจศึกษา Filter

โปรแกรมพื้นฐาน (ออนไลน์)

Schellhammer Business School
ปีเตรียมความพร้อม
08 ก.พ. 2021
<
เต็มเวลา
อังกฤษ
ออนไลน์

โปรแกรม Online University Foundation มุ่งเป้าไปที่นักเรียนที่กำลังมองหาการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือประสบการณ์ด้านการจัดการเชิงปฏิบัติเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน เมื่อสำเร็จการศ ...

อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตร Business Foundation

St Clare's Oxford
ปีเตรียมความพร้อม
ปีเตรียมความพร้อม
<
เต็มเวลา
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

St Clare's เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศระหว่างประเทศที่เป็นอิสระใน Oxford ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1953 เรายินดีต้อนรับนักศึกษาจากกว่า 40 ประเทศ รากฐานธุรกิจของเราเป็นหลักสูตรระยะเวลา ...

อ่านเพิ่มเติม

มูลนิธิ Pre-Master ออนไลน์

United International Business Schools
ปีเตรียมความพร้อม
<
นอกเวลา
อังกฤษ
ออนไลน์

โปรแกรมเสริมนี้ช่วยให้นักเรียนที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเทียบเท่าสามารถรับหน่วยกิตเพิ่มเติมได้ถึง 30 หน่วยกิตในหลักสูตรการปรับระดับเพื่อที ...

อ่านเพิ่มเติม