วัตถุประสงค์ของโครงการ

นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตร KBA DBA ปริญญาตรีจะได้รับการติดตั้งเพื่อทำงานในบทบาทการบริหารระดับอาวุโสในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลก

  • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาของ KWU DBA อาจเลือกที่จะไล่ตามเส้นทางอาชีพในการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการให้กลายเป็นผู้ประกอบการหรือใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ของ บริษัท และองค์กรที่พวกเขากำลังทำงานอยู่
  • ความเข้มข้นของโปรแกรมมีอยู่ในการเป็นผู้ประกอบการและการจัดการระหว่างประเทศ
  • ความสำเร็จของโครงการ DBA KWU ยังให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีข้อมูลรับรองที่จำเป็นสำหรับการสมัครงานด้านการสอนการวิจัยและการบริหารต่างๆที่มีอยู่ในสาขาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ความเข้มข้นของโปรแกรม

ผู้ประกอบการ

มีธุรกิจขนาดเล็กกว่ายี่สิบเจ็ดล้านรายในสหรัฐอเมริกา ตามที่ US Small Business Administration ธุรกิจขนาดเล็กสร้างประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศ (GDP)

งานวิจัยใหม่ที่จัดทำโดยศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (International Trade Center) ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมขององค์การสหประชาชาติและองค์การการค้าโลกพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลกโดยคิดเป็นประมาณ 70% ของงานทั้งหมดที่เป็นทางการ ทั่วโลก

DBA ของ KWU ที่มีสมาธิในการเป็นผู้ประกอบการช่วยให้ผู้ที่สนใจในการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ขั้นสูงและการวิจัยในสาขาที่สำคัญนี้

นักเรียนที่สนใจในสาขาเฉพาะทางที่มีความเข้มข้นในการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองจะได้รับทักษะและข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในการจัดหาเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการตลาดผู้ประกอบการการประกอบการทางสังคมและการจัดการนวัตกรรม

  • การจัดการระหว่างประเทศ

S

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเนื่องจากโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจต้องคล่องตัวขึ้น บริษัท ข้ามชาติต้องตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าในตลาดต่างประเทศ

การดำเนินการ DBA ในการจัดการระหว่างประเทศช่วยให้นักศึกษา KWU สามารถวิจัยและใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมการเงินระหว่างประเทศอีคอมเมิร์ซโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนการบริหารโครงการและทรัพยากรมนุษย์จะส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจระดับโลก

ความต้องการการรับเข้าศึกษา

บุคคลที่ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตร DBA ของ KWU ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.0

หลักสูตรที่สอนใน:
  • อังกฤษ

ดูอีก 7 หลักสูตรที่เสนอโดย Key West University »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ ตุลาคม 9, 2018
หลักสูตรนี้ ออนไลน์
Start Date
ก.พ. 10, 2020
Duration
เต็มเวลา
Price
325 USD
Deadline
ก.พ. 3, 2020
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.พ. 10, 2020
End Date
เม.ย. 21, 2023
วันหมดเขตรับสมัคร
ก.พ. 3, 2020

ก.พ. 10, 2020

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
ก.พ. 3, 2020
End Date
เม.ย. 21, 2023
อื่น ๆ