Keystone logo

41 ออนไลน์ ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษาด้านเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาด้านเทคโนโลยี (41)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษาด้านเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์

การศึกษาระดับปริญญาโทออนไลน์มักจะถูกใช้ในการติดตามศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมการศึกษานี้จะใช้เวลา 1-2 ปีให้เสร็จสมบูรณ์ มันอาจจะมุ่งเน้นไปที่วิทยาศาสตร์หรือศิลปะขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม

ปริญญาโทออนไลน์ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์คืออะไร? โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมักจะให้นักเรียนเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่ยังมีการเรียนการสอนทักษะที่จำเป็นสำหรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน หลักสูตรนี้อาจสมดุลหลักสูตรเทคนิคการประยุกต์กับทฤษฎีพื้นฐานที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จ หลักสูตรที่จำเป็นสำหรับการศึกษาระดับปริญญาสามารถแตกต่างกัน แต่อาจรวมถึงข้อมูลขนาดใหญ่, การประมวลผลประสิทธิภาพสูง, การพัฒนาเว็บและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณอาจจะต้องใช้หลักสูตรในพื้นที่หลักของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและสถาปัตยกรรม ขั้นตอนวิธี และการเขียนโปรแกรม

เพราะคอมพิวเตอร์เป็นเช่นส่วนใหญ่ของชีวิตในวันนี้ประเภทของการศึกษาระดับปริญญานี้สามารถเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการประกอบอาชีพที่เฟื่องฟูนายจ้างจำนวนมากกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และอาจมีเงินเดือนที่สูงขึ้นหรือโปรโมชั่นให้กับนักเรียนที่มีปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายของการศึกษาระดับปริญญาโทออนไลน์สามารถขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมทั้งศักดิ์ศรีของสถาบันการศึกษาระยะเวลาของโปรแกรมและตำราหลักสูตรที่จำเป็นของ หาประมาณการอาจจะยาก แต่คุณอาจจะสามารถที่จะได้รับค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัยที่คุณกำลังคิดที่จะเข้าร่วม

ด้วยปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ภายใต้เข็มขัดของคุณสิ่งที่ชนิดของอาชีพที่คุณอาจจะเตรียมไว้สำหรับ? นี้จะขึ้นอยู่กับการศึกษาก่อนหน้านี้จากประสบการณ์ในอดีตและสาขาที่คุณมีความสนใจใน. แต่นักเรียนหลายคนที่มีการศึกษานี้ไปในการที่จะกลายเป็นที่ปรึกษาด้านการประมวลผลประสิทธิภาพสูง, ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลการวิเคราะห์และวิศวกรซอฟแวร์ คุณยังอาจจะสามารถใช้ศึกษาระดับปริญญานี้เป็นหินก้าวสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้น

เมื่อคุณได้ตัดสินใจนี้เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมขั้นตอนต่อไปคือการใช้ค้นหาสำหรับโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงสำนักงานการรับสมัครของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่นำไปสู่