ONLINESTUDIES

หน้า 2 จาก 7, <small>Search here for top law schools and universities for law degrees!</small>

ปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีเปิดสอนในรูปแบบตัวบุคคล, ออนไลน์หรือผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ทางไกลจากสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง การเข้าศึกษาปริญญาขั้นสูงนี้ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและเพิ่มประสบการณ์ในการศึกษาสาขาวิชาที่สนใจ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นสาขาวิชาของการศึกษาซึ่งเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย นักสังคมสงเคราะห์, ศิลปินและอาชีพการสอน เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตรเหล่านี้

ปริญญามหาบัณฑิต 16-30 (จาก 92). Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

92 ผลการค้นหาสำหรับ มนุษยศาสตร์ศึกษา Filter

ปริญญาโทของพระเจ้า

Drew University
หลักสูตรผู้บริหาร
ปริญญามหาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
30&nbsp;-&nbsp;48 เดือน
อังกฤษ
รวมทั้งการศึกษาในวิทยาเขตและการศึกษาออนไลน์
บริเวณมหาวิทยาลัย
ออนไลน์

ด้วยรากฐานอันยาวนานของ Wesleyan และความมุ่งมั่นของระเบียบที่มีต่อการศึกษาระดับสูง MDiv ของ Drew เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำคริสเตียนที่เรียนรู้ทั้งในและนอกโลก ไม่ว่าจะเป็นงา ...

อ่านเพิ่มเติม

อักษรศาสตรมหาบัณฑิตในศาสนา

Drew University
ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต
ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
รวมทั้งการศึกษาในวิทยาเขตและการศึกษาออนไลน์
บริเวณมหาวิทยาลัย
ออนไลน์

นี่เป็นหนึ่งในคำถามที่เร่งด่วนที่สุดในยุคของเรา - และเป็นคำถามที่ซับซ้อนที่ไม่มีคำตอบง่าย ๆ สำหรับผู้ที่พร้อมที่จะรับมือกับมันปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตในศาสนา (MAR) ขอเชิญทุกท่ ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์: บรรณารักษ์ทางวิชาการ

St. John's University Online
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
<
นอกเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
ออนไลน์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ออนไลน์ (MSLIS) ให้ความรู้ในการวิเคราะห์ประเมินผลและจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์: การศึกษาเอกสาร

St. John's University Online
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
<
นอกเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
ออนไลน์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ออนไลน์ (MSLIS) ให้ความรู้ในการวิเคราะห์ประเมินผลและจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์: การจัดการ

St. John's University Online
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
<
นอกเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
ออนไลน์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ออนไลน์ (MSLIS) ให้ความรู้ในการวิเคราะห์ประเมินผลและจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์: บรรณารักษ์ห้องสมุดสาธารณะ

St. John's University Online
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
<
นอกเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
ออนไลน์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ออนไลน์ (MSLIS) ให้ความรู้ในการวิเคราะห์ประเมินผลและจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์: บรรณารักษ์พิเศษ

St. John's University Online
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
<
นอกเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
ออนไลน์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ออนไลน์ (MSLIS) ให้ความรู้ในการวิเคราะห์ประเมินผลและจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์: การบริการเยาวชน

St. John's University Online
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
<
นอกเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
ออนไลน์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ออนไลน์ (MSLIS) ให้ความรู้ในการวิเคราะห์ประเมินผลและจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ ...

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการเขียนศาสตร์

Johns Hopkins University, Advanced Academic Programs
ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต
<
นอกเวลา
อังกฤษ
ออนไลน์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์เป็นหลักสูตรออนไลน์แบบยืดหยุ่นและแบบ part-time ที่จัดขึ้นโดยอาศัยการรับรองคุณภาพและคุณค่าของ Johns Hopkins University ...

อ่านเพิ่มเติม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตในการสอนการเขียน

Johns Hopkins University, Advanced Academic Programs
ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต
<
นอกเวลา
อังกฤษ
ออนไลน์

หลักสูตรออนไลน์ด้านการสอนการเขียนที่ Johns Hopkins Advanced Academic Program เป็นการเตรียมครูในทุกระดับและทุกสาขาวิชาเพื่อเป็นครูต้นแบบในการเขียนหาวิธีการใหม่ ๆ ในการสอนการเขี ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทออนไลน์ในการเขียนสคริปต์

Flexible Learning with Falmouth University
ปริญญามหาบัณฑิต
23 ม.ค. 2021
<
นอกเวลา
<
2 ปี
11 ม.ค. 2021
อังกฤษ
ออนไลน์

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณมีทักษะการเขียนความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันซึ่งความต้องการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีวัตถุปร ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญามหาบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์การทหาร

INISEG Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global
ปริญญามหาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
9 เดือน
สเปน
ออนไลน์

ปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร์ทางทหารเป็นระดับสองของ livello (ระดับที่ 2) ของ Pegasus University of Italy ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงปริญญาเอกได้เนื่องจากมีการปรับตัวและรับกับแผน Bologn ...

อ่านเพิ่มเติม

ต้นแบบของการศึกษาศาสนศาสตร์ (MTS)

NationsUniversity
ปริญญามหาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
2&nbsp;-&nbsp;3 ปี
อังกฤษ
ออนไลน์

ระดับการศึกษาที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้ออกแบบมาสำหรับครูและผู้อื่นที่กำลังมองหารากฐานที่มั่นคงในด้านศาสนศาสตร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทสาขาการศึกษาป้องกันและปราบปรามการทุจริต (MACS)

International Anti-Corruption Academy (IACA)
หลักสูตรผู้บริหาร
ปริญญามหาบัณฑิต
ต.ค. 2020
<
นอกเวลา
<
2 ปี
30 ก.ย. 2020
อังกฤษ
รวมทั้งการศึกษาในวิทยาเขตและการศึกษาออนไลน์
บริเวณมหาวิทยาลัย
ออนไลน์

IACA เป็นองค์กรระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทระดับโลกด้านการต่อต้านการทุจริตและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: Master of Arts in Anti-Corruption ...

อ่านเพิ่มเติม

MA ออนไลน์ในประวัติศาสตร์การทหาร

The Citadel
ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
ออนไลน์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตของ The Citadel ในประวัติศาสตร์การทหารเป็นโปรแกรมออนไลน์เต็มรูปแบบ 30 ชั่วโมง โปรแกรมให้การศึกษาประวัติศาสตร์ขั้นสูงของทฤษฎีและการปฏิบัติของสงครามสถาบันและกา ...

อ่านเพิ่มเติม