ONLINESTUDIES

Search here for top law schools and universities for law degrees!

หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วนักเรียนบางคนอาจตัดสินใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพื่อรับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเรื่อง โปรแกรมสามารถมุ่งเน้นในห้องเรียนหรือเน้นการวิจัยหรือมีการรวมกันของทั้งสองอย่าง ความยาวของหลักสูตรปริญญาโทเปลี่ยนแปลงไปตามโปรแกรม

โทในการแปลคืออะไร? เป็นหลักสูตรการศึกษาที่จัดเตรียมนักเรียนที่พูดภาษาสองภาษาหรือมากกว่าเพื่อการงานเป็นล่าม นักแปลแปลงเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีภาษาคำศัพท์และเทคนิคการแปลการแปลเชิงพาณิชย์และการแปลทางเทคนิค โปรแกรมสามารถมุ่งเน้นเฉพาะภาษาเช่นภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาคเช่นสุขภาพและการแปลทางการแพทย์

หลักสูตร Master in Translation มีแนวโน้มที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรของนักเรียนเช่นเดียวกับความสามารถด้านภาษาศาสตร์และความสามารถในการจัดการโครงการ

นักเรียนที่คาดหวังควรพิจารณาค่าธรรมเนียมสำหรับการได้รับปริญญาโทด้านการแปลก่อนที่จะตัดสินใจในโครงการ พวกเขาสามารถติดต่อสถาบันแต่ละแห่งเพื่อดูคำอธิบายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของโปรแกรมได้อย่างครบถ้วน บุคคลที่สนใจควรจำไว้ว่าค่าธรรมเนียมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโปรแกรม

การหา Master in Translation สามารถเตรียมนักวิชาการให้สามารถแปลคำที่เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบต่างๆได้ ผู้แปลต้องการสื่อสิ่งพิมพ์รวมทั้งหนังสือพิมพ์และหนังสือ จำเป็นต้องมีนักแปลในการแข่งขันกีฬาระดับโลกหรือการประชุมสุดยอดของรัฐบาลที่มีการพูดภาษาหลายภาษา โปรแกรมเหล่านี้สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารกับ บริษัท ข้ามชาติ ปริญญานี้สามารถช่วยนักเรียนเริ่มต้นธุรกิจการแปลของตนเองได้

มีสถาบันหลายแห่งทั่วโลกที่มีหลักสูตรปริญญาโทด้านการแปล นักเรียนที่คาดหวังอาจเลือกระหว่างการรับเข้าเรียนแบบไม่เต็มเวลาและแบบเต็มเวลากับชั้นเรียนออนไลน์หรือท้องถิ่น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมให้ค้นหาโปรแกรมด้านล่างและติดต่อสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยตรงโดยกรอกแบบฟอร์มนำ

2 ผลการค้นหาสำหรับ การแปล Filter

ปริญญาโทสาขาการแปลและการแปลผลการวิจัย

Jaume I University (Universitat Jaume I)
ปริญญามหาบัณฑิต
ก.ย. 2020
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
สเปน
ออนไลน์

ในทศวรรษที่ผ่านมาความสำคัญของการแปลและตีความได้รับรู้ในสังคมของเราได้ชัดเจนกว่าในยุคก่อน ๆ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทสาขาการแพทย์ - สุขภาพ

Jaume I University (Universitat Jaume I)
ปริญญามหาบัณฑิต
ก.ย. 2020
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
สเปน
ออนไลน์

ตลาดการแปลทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันเป็นส่วนสำคัญของการแปลทางวิทยาศาสตร์ - เทคนิค สำนักพิมพ์ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมองค์การระหว่างประเทศโรง ...

อ่านเพิ่มเติม