ONLINESTUDIES

Search here for top law schools and universities for law degrees!

Postgraduate Diploma เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ช่วยให้ความรู้ที่ครอบคลุมและรายละเอียดแก่นักเรียนในสาขาวิชาที่เลือกศึกษา นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Postgraduate Diploma นี้หลังจากจบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องแล้ว

หลักสูตรศิลปะคอมพิวเตอร์ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา สำหรับงานในอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรจะสอนการเรียนรู้การทำงานด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และวิธีการใช้รูปแบบศิลปะของตนให้ประสบความสำเร็จในสายวิชาชีพนี้

Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

1 ผลการค้นหาสำหรับ ศิลปะคอมพิวเตอร์ Filter

ปริญญาโทสาขาการตลาดและการจัดการ Esports

Universidade Europeia
ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต
<
นอกเวลา
<
7 เดือน
ชาวโปรตุเกส
ออนไลน์

กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (หรือที่เรียกว่า Esports) คือรูปแบบการแข่งขันระหว่างผู้เล่น / ทีมสองคนขึ้นไปโดยใช้วิดีโอเกม เป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหม่ แต่ก็สร้างรายได้เกินหนึ่งพันล้านดอ ...

อ่านเพิ่มเติม