Search here for top law schools and universities for law degrees!

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณสี่ปีในการศึกษาอย่างหนักและความทุ่มเทเพื่อสำเร็จการศึกษา เมื่อนักเรี… อ่านเพิ่มเติม

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ต้องใช้ระยะเวลาประมาณสี่ปีในการศึกษาอย่างหนักและความทุ่มเทเพื่อสำเร็จการศึกษา เมื่อนักเรียนได้รับปริญญาแล้ว ก็อาจเข้าถึงโอกาสเพื่อการพัฒนาตัวบุคคลและมีอาชีพที่ดีขึ้นได้

ขั้นตอนพิจารณาความอาญา พิจารณาถึงวิธีการที่ประเทศต่างๆ และรัฐบาลต่างๆ บัญญัติความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา นักเรียนสามารถศึกษากระบวนการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการสอบสวน การศึกษานี้ยังสามารถตรวจสอบถึงข้อจำกัดของรัฐบาลและการบังคับใช้กฏหมายในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม

ไซปรัสมีเงินอุดหนุนและนักเรียนที่เป็นมิตรศึกษาที่สูงขึ้น มันมีสามสี่ภาครัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐบาลกับมหาวิทยาลัยไซปรัสมหาวิทยาลัยเปิดไซปรัสและไซปรัสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ประเทศที่มีชุมชนระหว่างประเทศอุปสรรคทางภาษาด้วยเหตุนี้อาจจะไม่ได้ท้าทายให้กับนักเรียน

Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

อ่านบทย่อ
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Cyprus Online, ไซปรัส

โครงการศึกษาเกี่ยวกับตำรวจคือการให้บริการตำรวจของไซปรัสและมีการส่งถึง ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจ ... +

โครงการศึกษาเกี่ยวกับตำรวจคือการให้บริการตำรวจของไซปรัสและมีการส่งถึง ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจ -
ปริญญาบัณฑิต
เต็มเวลา
นอกเวลา
2 ปี
กรีก
ออนไลน์
 

TIP! If you represent a school and want to add your programs to our listings, contact us here