Search here for top law schools and universities for law degrees!

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีจะได้รับผ่านการศึกษาหลักสูตรที่สามารถสำเร็จได้ในระยะเวลาประมาณสี่ปี บุคคลที่ได้รับปริญญาตรี มักจะได้รับโอกาสที่ดี… อ่านเพิ่มเติม

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีจะได้รับผ่านการศึกษาหลักสูตรที่สามารถสำเร็จได้ในระยะเวลาประมาณสี่ปี บุคคลที่ได้รับปริญญาตรี มักจะได้รับโอกาสที่ดีขึ้นในการทำงาน เนื่องจากการได้รับทักษะและประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการศึกษา

นักเรียนที่สนใจในด้านความยุติธรรมทางอาญาหรือการบังคับใช้กฎหมายสามารถเข้าใจการปฏิบัติงานของตำรวจผ่านการศึกษาของตำรวจวิทยาศาสตร์ พื้นที่ของการศึกษาอาจรวมถึงหัวข้อดั้งเดิมของความยุติธรรมทางอาญาและเทคนิคการสืบสวนหรือพื้นที่โฟกัสใหม่ ๆ อาจรวมถึงการศึกษาเช่นอาชญากรรมไซเบอร์

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไซปรัสจะดำเนินการในห้าภาษาต่างประเทศที่พบบ่อย ได้แก่ อังกฤษ, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, ตุรกี, กรีกและจีน นี้มีการแก้ไขปัญหาของอุปสรรคทางภาษาสูงเหล่านี้สถาบันการศึกษาการเปิดใช้งานแม้กระทั่งนักเรียนต่างชาติที่จะแสวงหาของประเทศการศึกษาที่สูงขึ้น

Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

อ่านบทย่อ
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Cyprus Online, ไซปรัส

โครงการศึกษาเกี่ยวกับตำรวจคือการให้บริการตำรวจของไซปรัสและมีการส่งถึง ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจ ... +

โครงการศึกษาเกี่ยวกับตำรวจคือการให้บริการตำรวจของไซปรัสและมีการส่งถึง ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจ -
ปริญญาบัณฑิต
เต็มเวลา
นอกเวลา
2 ปี
กรีก
ออนไลน์
 

TIP! If you represent a school and want to add your programs to our listings, contact us here