ONLINESTUDIES

Search here for top law schools and universities for law degrees!

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีจะได้รับผ่านการศึกษาหลักสูตรที่สามารถสำเร็จได้ในระยะเวลาประมาณสี่ปี บุคคลที่ได้รับปริญญาตรี มักจะได้รับโอกาสที่ดีขึ้นในการทำงาน เนื่องจากการได้รับทักษะและประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการศึกษา

วารสารศาสตร์สามารถมุ่งเน้นไปที่การศึกษาสื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์และสื่อออกอากาศ ผู้สื่อข่าวสามารถเรียนรู้ศิลปะการเล่าเรื่องราวได้โดยการค้นคว้าการสัมภาษณ์การเขียนและการส่งข่าวผ่านร้านที่มีทั้งโทรทัศน์วิทยุเว็บหนังสือพิมพ์นิตยสารและงานประชาสัมพันธ์

การศึกษาทางไกลหรือการเรียนทางไกลเป็นวิธีการในการส่งมอบการศึกษาและการเรียนการสอนมักจะเป็นรายบุคคลเพื่อให้นักเรียนที่ไม่อยู่ในร่างกายในมหาวิทยาลัย

Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

2 ผลการค้นหาสำหรับ วารสารศาสตร์, การเรียนทางไกล Filter

ปริญญาวารสารศาสตร์

ENyD - Escuela de Negocios y Dirección
ปริญญาบัณฑิต
<
นอกเวลา
<
4 ปี
สเปน
ออนไลน์

ปริญญาสื่อสารมวลชนออนไลน์เตรียมคุณให้พร้อมที่จะพัฒนาอย่างมืออาชีพในฐานะนักหนังสือพิมพ์อิสระที่มีความรับผิดชอบมีอิสระมีเป้าหมายมีวิญญาณที่สำคัญและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาตรีสาขา Multimedia Journalism Distance

ESJ Lille : École Supérieure de Journalisme
ปริญญาบัณฑิต
<
นอกเวลา
<
12 เดือน
ฝรั่งเศส
ออนไลน์

ประกาศนียบัตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกนักเรียนที่พูดภาษาฝรั่งเศสในหลักการพื้นฐานของการสื่อสารมวลชนด้วยการสอนที่ปรับให้เหมาะสมและใช้งานได้ในบริบทของประเทศ ใบอนุญาตจะอนุญาตให้นักเรี ...

อ่านเพิ่มเติม