ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

UTH Florida University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

UTH Florida University

วัตถุประสงค์ของโครงการ

หลักสูตรปริญญาตรีพัฒนาเครื่องมือและทักษะที่นักเรียนจะต้องจัดการกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นของโลกธุรกิจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการทั่วไป เมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้นักเรียนมีพื้นฐานและทักษะในการพัฒนาอาชีพที่ประสบความสำเร็จในการเข้าทำงาน

รายละเอียดโปรแกรม

หลักสูตรปริญญาตรีเป็นรากฐานของความรู้ทั่วไปในด้านภาษาคณิตศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อขยายและเพิ่มคุณค่าของปัญหาที่ส่งผลต่อชีวิตของนักเรียนและอาจส่งผลต่อเส้นทางอาชีพหรือการพัฒนาในอนาคต นอกจากนี้โปรแกรมยังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้วิเคราะห์และพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อสถานการณ์ทางธุรกิจและเป็นเครื่องมือในการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและโอกาสต่างๆ โปรแกรมพัฒนาทักษะในด้านการบัญชีการเงินการตลาดการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคลและเศรษฐศาสตร์ในขณะที่พัฒนาทักษะการสื่อสารและการดำเนินงานภายใต้กรอบกฎหมายและจริยธรรม หลักสูตรปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการบริหารงานทั่วไปนอกเหนือจากด้านการเงินการตลาดและการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมดต้องใช้เวลาเรียน 120 ชั่วโมง นักศึกษาคาดว่าจะลงทะเบียนเรียนใน 12 ถึง 15 เครดิตชั่วโมงต่อภาคการศึกษาซึ่งจะช่วยให้การเสร็จสิ้นความต้องการทั้งหมดในรอบ 3 ปีปฏิทินถ้าลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง ค่าเล่าเรียนสำหรับโปรแกรมคือ 9,600 เหรียญ

ระดับความเข้มข้น

หมายเลขหลักสูตร
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ
  • สเปน


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
วันเริ่มต้น
เปิดรับลงทะเบียน
Duration
ระยะเวลา
นอกเวลา
เต็มเวลา
Price
ราคา
9,600 USD
Locations
สหรัฐอเมริกา - Tampa, Florida
วันเริ่มต้น : เปิดรับลงทะเบียน
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
เปิดรับลงทะเบียน
สหรัฐอเมริกา - Tampa, Florida
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด