อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (BBA)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เป็นหลักสูตร 4 ปีที่เปิดโอกาสสู่การบริหารธุรกิจ เน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนและความสามารถในการตัดสินใจทางธุรกิจด้วยเหตุผลทางจริยธรรม นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้การทำงานเป็นอิสระด้วยความสามารถในการทำงานที่มีมาตรฐานสูงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ระดับนี้มีโอกาสในการทำงานที่ร่ำรวยมากมายในหลากหลายอุตสาหกรรม การเลือกสำหรับโหมดการศึกษานี้ได้กลายเป็นแนวโน้มที่นิยมมากในหมู่ชาวมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเหมือนกัน ศาสดามูหะหมัดสันติสุขและพรของอัลลอฮ์จงมีแด่พระองค์และกล่าวว่าแท้จริงบรรดาพ่อค้าจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนชั่วร้ายเว้นแต่ผู้ทรงมีสิทธิอัลลอฮ์ผู้ประพฤติดีและเป็นผู้สัตย์จริง (ฮะซัน, โดยปกติโปรแกรมการบริหารธุรกิจจะออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่การทำธุรกิจขั้นพื้นฐานและการเชื่อมต่อระหว่างกันรวมถึงการให้ความเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งด้วย Jami` At-Tirmidhi 3/12/1210 อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มักจะได้รับการสอนอย่างสมบูรณ์จากมุมมองทางโลก ดังนั้นนักเรียนยังคงไม่ทราบถึงมรดกที่อุดมไปด้วยหลักการของศาสนาอิสลามในด้านการบัญชีการจัดการการเงินผู้ประกอบการและความเป็นผู้นำ Islamic Online University มีโอกาสที่หาได้ยากในการศึกษาสาขาวิชาหลักทั้งหมดเช่นการบัญชีการเงินการบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารเชิงกลยุทธ์พฤติกรรมทางองค์กรจรรยาบรรณทางธุรกิจกฎหมายธุรกิจและการตลาดในกรอบอิสลาม เป็นการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาอิสลามที่พิถีพิถันและความรู้ในปัจจุบันของสาขาวิชาต่างๆเพื่อสร้างผู้นำวิสัยทัศน์และผู้ประกอบการ โปรแกรมนี้จะสอนนักเรียนว่าจะเก่งและมีส่วนร่วมในการแข่งขันในโลกนี้ได้อย่างไรโดยไม่กระทบต่อความเชื่อและอุดมการณ์ "และ [[มูฮัมหมัด]] คุณไม่ได้อยู่ในเรื่องใดหรืออ่านอัลกุรอานใด ๆ และคุณไม่กระทำการใดนอกจากว่าเราเป็นพยานต่อพวกท่านเมื่อพวกท่านมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ (คัมภีร์กุรอ่าน 10:61)

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 4 หลักสูตรที่เสนอโดย Islamic Online University »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
มี.ค. 2019
ก.ย. 2019
Duration
นอกเวลา
เต็มเวลา
Price
- ฟรีค่าเล่าเรียน
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
มี.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

มี.ค. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date

ก.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ