ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (University of California)

edX

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (University of California)

edX

ภาพรวม

ใบรับรองระดับมืออาชีพนี้จะให้เลนส์ใหม่แก่คุณเพื่อสำรวจปัญหาและปัญหาที่คุณสนใจ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการรวมข้อมูลกับทักษะการเขียนโปรแกรม Python เพื่อถามคำถามและสำรวจปัญหาที่คุณพบในสาขาวิชาใด ๆ ในงานในอนาคตและแม้แต่ในชีวิตประจำวัน

โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลโดยการสอนวิธีวิเคราะห์ชุดข้อมูลจริงที่หลากหลายรวมถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจข้อมูลทางภูมิศาสตร์และเครือข่ายทางสังคม โดยปกติข้อมูลจะไม่สมบูรณ์และจะมีความไม่แน่นอนบางอย่างที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคุณจะศึกษาการอนุมานซึ่งจะช่วยให้คุณหาจำนวนความไม่แน่นอนและวัดความถูกต้องของค่าประมาณของคุณ สุดท้ายคุณจะนำความรู้ทั้งหมดมารวมกันและเรียนรู้เกี่ยวกับการคาดการณ์โดยใช้การเรียนรู้ด้วยเครื่อง

โปรแกรมมุ่งเน้นไปที่ชุดของแนวคิดหลักและเทคนิคที่มีการบังคับใช้ในวงกว้าง ซึ่งแตกต่างจาก "bootcamps" สำหรับโปรแกรมเมอร์จะแสดงข้อมูลวิทยาศาสตร์เป็นวิธีคิดซึ่งการตีความและการสื่อสารมีความสำคัญเท่ากับการคำนวณและวิธีทางสถิติ

เราทุกคนต้องสามารถคิดอย่างถนัดและตัดสินใจตามข้อมูล ดังนั้นโครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สามารถเข้าถึงได้ทุกคน
ออกแบบมาเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยทำสถิติหรือหลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มาก่อน ไม่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมก่อนเป็นสิ่งจำเป็น โปรแกรมจะขึ้นอยู่กับข้อมูล 8 ชั้นเรียนที่เติบโตเร็วที่สุดของเบิร์กเลย์ซึ่งมีนักเรียน 1,000 คนขึ้นไปในแต่ละภาคการศึกษา

คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใด ๆ ก็ตาม - เบราเซอร์เป็นสิ่งที่คุณต้องการ เปิดหน้าต่างและเตรียมพร้อมที่จะสนุกสนาน

Outlook งาน

  • ข้อมูลศาสตร์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกาซึ่งดึงดูดความต้องการจากหลากหลายอุตสาหกรรมรวมถึงเทคโนโลยีการผลิตการค้าปลีกรัฐบาลและการเงิน
  • ความหลากหลายขององค์กรขนาดใหญ่จำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจที่มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
  • เงินเดือนโดยเฉลี่ยสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลระดับ Entry เป็น $ 118,748 (ที่มา: Glassdoor)

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

  • วิธีการคิดอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลและการสรุปข้อสรุปที่มีประสิทธิภาพตามข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
  • การคำนวณความคิดและทักษะรวมทั้งภาษาโปรแกรม Python 3 สำหรับการแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูล
  • ทำอย่างไรจึงจะคาดการณ์ได้จากการเรียนรู้ด้วยเครื่อง
  • วิธีตีความและสื่อสารข้อมูลและผลลัพธ์โดยใช้ตัวอย่างที่แท้จริงของโลกาภิวัตน์
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ
edX

อัพเดทล่าสุดวันที่ June 2, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
วันเริ่มต้น
กรกฎาคม 2019
Duration
ระยะเวลา
15 - 18 
Price
ราคา
358 USD
Locations
สหรัฐอเมริกา - Cambridge, Massachusetts
วันเริ่มต้น : กรกฎาคม 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
กรกฎาคม 2019
สหรัฐอเมริกา - Cambridge, Massachusetts
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด