ประกาศนียบัตรสาขาฟิสิกส์ธรณีฟิสิกส์ในน้ำบาดาล

AF Academy

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ประกาศนียบัตรสาขาฟิสิกส์ธรณีฟิสิกส์ในน้ำบาดาล

AF Academy

นักธรณีฟิสิกส์มีความต้องการสูงมากในด้านน้ำบาดาลเนื่องจากเน้นการทำแผนที่แบบ aquifer เพื่อการจัดการแหล่งน้ำใต้ดินที่ดีขึ้น ความต้องการที่แข็งแกร่งคือความรู้สึกของหลักสูตรที่สามารถติดตามโดยผู้สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาหรือฟิสิกส์เพื่อตอบสนองความต้องการระยะยาวที่ต้องการสำหรับกำลังคนที่มีทักษะในด้านการสำรวจน้ำใต้ดิน

หลักสูตรนี้เปิดสอนโดย AF Academy และไม่ได้เชื่อมโยงกับ Singhania University เนื้อหาการศึกษาจะถูกส่งไปยังนักเรียนทุกภาคการศึกษา การมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการศึกษาจะถูกส่งไปสองครั้งในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์และส่งกลับโดยผู้สมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด

การฝึกภาคสนามเป็นสิ่งจำเป็นในการทำหลักสูตรนี้ สถาบันมีอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมด

การมีสิทธิ์: จบการศึกษาด้วยสาขาวิทยาศาสตร์สาขาธรณีวิทยาหรือฟิสิกส์เป็นวิชาหนึ่ง ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณวุฒิเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โลกสามารถสมัครได้ด้วยและการมีสิทธิ์จะต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบัน

ระยะเวลา: 12 เดือน (ออนไลน์ / การศึกษาทางไกลและ 03 เดือนของภาคสนาม); เสนอในเดือนมกราคมเมษายนกรกฎาคม

รายละเอียดของโปรแกรม: โปรแกรมนี้เป็นส่วนสำคัญของการผสมผสานระหว่างทฤษฎีกับส่วนประกอบในทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถทางเทคโนโลยีตามความต้องการของอุตสาหกรรมน้ำใต้ดิน

องค์ประกอบของโปรแกรม: บทนำสู่ธรณีฟิสิกส์เบื้องต้นเกี่ยวกับธรณีวิทยาเบื้องต้นเกี่ยวกับธรณีฟิสิกส์ธรณีฟิสิกส์ธรณีฟิสิกส์ในอากาศ Borehole Geophysics การศึกษามลพิษทางน้ำพื้นดิน

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ April 28, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
วันเริ่มต้น
ม.ค. 2019
เม.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
12 
นอกเวลา
Price
ราคา
1,850 USD
ภาคการศึกษาแรกอินเดียอินเดียนในพระบรมราชูปถัมภ์ INR ภาคการศึกษาที่สอง 25,000 ชาวต่างชาติในสกุลเงิน USD ($): ภาคการศึกษาแรก 1,000 USD, ภาคการศึกษาที่สอง 850 USD
Locations
อินเดีย - India Online
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : เม.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : กรกฎาคม 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ต.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ม.ค. 2019
อินเดีย - India Online
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
เม.ย. 2019
อินเดีย - India Online
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
กรกฎาคม 2019
อินเดีย - India Online
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ต.ค. 2019
อินเดีย - India Online
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด