Keystone logo

ออนไลน์ หลักสูตร โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ ใน ประเทศอังกฤษ สำหรับ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • หลักสูตร
  • ประเทศอังกฤษ
  • วิชาชีพศึกษา
สาขาการศึกษา
  • วิชาชีพศึกษา (0)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ไม่มีโปรแกรมที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณ โปรดปรับแต่งตัวกรองของคุณ

Clear filters

ออนไลน์ หลักสูตร โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์

สังคมศาสตร์รวมสาขาต่างๆมากมายเช่นจิตวิทยาชีววิทยาและนโยบายสาธารณะ นักเรียนที่สนใจในความสัมพันธ์ระหว่างคนกับวัฒนธรรมอาจได้รับความเพลิดเพลินกับโปรแกรมเหล่านี้ ชั้นเรียนมีให้บริการทั่วโลกซึ่งสามารถเพิ่มความเข้าใจในสังคมต่างๆได้

สหราชอาณาจักร, สหราชอาณาจักรเป็นมากกว่า 300 ปีและประกอบด้วยสี่ประเทศที่เป็นส่วนประกอบ ได้แก่ อังกฤษสกอตแลนด์เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักรได้รับการเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ที่ผ่านมา 1,000 ปีและมีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีความโดดเด่นหลาย นักศึกษาต่างชาติทำขึ้นสัดส่วนที่สำคัญของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

แต่ละหลักสูตรการศึกษา สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, วิทยาลัยชุมชนและโรงเรียนอาชีวะทั่วโลก เพื่อความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น สถานศึกษาหลายแห่งยังมีจัดสอนในรูปแบบออนไลน์ด้วย นักเรียนสามารถเรียนที่ละหลักสูตรหรือศึกษในาหลักสูตรระดับปริญญา