Keystone logo

548 ออนไลน์ หลักสูตร โปรแกรม ใน ประเทศอังกฤษ สำหรับ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • หลักสูตร
 • ประเทศอังกฤษ
สาขาการศึกษา
 • การก่อสร้าง (9)
 • การจัดการศึกษา (59)
 • การดูแลสุขภาพ (49)
 • การท่องเที่ยวและการบริการต้อนรับ (9)
 • การบริหารศึกษา (19)
 • การบิน (0)
 • การพัฒนาตนเอง (9)
 • การศึกษากฎหมาย (7)
 • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย (3)
 • การศึกษาด้านตลาด (25)
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

  Popular degree type

  See less

  ออนไลน์ หลักสูตร โปรแกรม ใน ประเทศอังกฤษ

  สหราชอาณาจักร, สหราชอาณาจักรเป็นมากกว่า 300 ปีและประกอบด้วยสี่ประเทศที่เป็นส่วนประกอบ ได้แก่ อังกฤษสกอตแลนด์เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักรได้รับการเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ที่ผ่านมา 1,000 ปีและมีมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีความโดดเด่นหลาย นักศึกษาต่างชาติทำขึ้นสัดส่วนที่สำคัญของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

  แต่ละหลักสูตรการศึกษา สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, วิทยาลัยชุมชนและโรงเรียนอาชีวะทั่วโลก เพื่อความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น สถานศึกษาหลายแห่งยังมีจัดสอนในรูปแบบออนไลน์ด้วย นักเรียนสามารถเรียนที่ละหลักสูตรหรือศึกษในาหลักสูตรระดับปริญญา