Keystone logo

ตัวกรอง

 • หลักสูตร
 • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย
 • ธุรกิจการกีฬา
 • การจัดการการกีฬา
สาขาการศึกษา
 • การศึกษาการกีฬาและการออกกำลังกาย (2)
 • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

2 ออนไลน์ หลักสูตร โปรแกรม ใน การจัดการการกีฬา 2024

  ออนไลน์ หลักสูตร โปรแกรม ใน การจัดการการกีฬา

  หลักสูตรการจัดการกีฬา สามารถช่วยนักเรียนในการปรับความเข้าใจในวงการกีฬา ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาบรรลุหน้าที่ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งการบริหารจัดการในธุรกิจและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกีฬา

  แต่ละหลักสูตรการศึกษา สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, วิทยาลัยชุมชนและโรงเรียนอาชีวะทั่วโลก เพื่อความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น สถานศึกษาหลายแห่งยังมีจัดสอนในรูปแบบออนไลน์ด้วย นักเรียนสามารถเรียนที่ละหลักสูตรหรือศึกษในาหลักสูตรระดับปริญญา