Keystone logo

1 ออนไลน์ โปรแกรม ใน แฟชั่น การบริหารการจัดงานแฟชั่น 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • แฟชั่น
 • การบริหารการจัดงานแฟชั่น
สาขาการศึกษา
 • แฟชั่น (1)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  ออนไลน์ โปรแกรม ใน แฟชั่น การบริหารการจัดงานแฟชั่น

  ผู้จัดการงานแฟชั่นต้องใช้ความหลากหลายของทักษะรวมทั้งการจัดทำงบประมาณการตลาดและความเชี่ยวชาญจิสติกส์ นักศึกษาที่ศึกษาเรื่องนี้มักจะได้เรียนรู้การจัดการที่ดีเกี่ยวกับทั้งแฟชั่นและเหตุการณ์อุตสาหกรรมการวางแผน