Keystone logo

5 ออนไลน์ โปรแกรม ใน ธุรกิจไวน์ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  • ธุรกิจไวน์
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม (5)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน ธุรกิจไวน์

    การศึกษาวิชาธุรกิจเกี่ยวกับไวน์สามารถช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำไวน์ประมวลผลแจกจ่ายขายและทำหน้าที่ หัวข้อของการศึกษาอาจรวมถึงทฤษฎีทางธุรกิจการจัดการไร่องุ่นการตลาดโลจิสติกส์และการแข็งค่าของไวน์