Keystone logo

95 ออนไลน์ โปรแกรม ใน ธุรกิจศึกษา ธุรกิจระหว่างประเทศ 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ธุรกิจศึกษา
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาการศึกษา
  • ธุรกิจศึกษา (95)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน ธุรกิจศึกษา ธุรกิจระหว่างประเทศ

นักศึกษาที่สนใจในด้านการตลาดระหว่างประเทศ สามารถเลือกศึกษา MBA หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศได้ หลักสูตรปริญญาโทนี้มุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานและการจัดการของบริษัทระดับโลก ตลอดจนทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการทำงานกับภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน