Keystone logo

ตัวกรอง

  • สังคมศาสตร์
  • ภูมิภาคศึกษา
  • ตะวันออกกลางศึกษา
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

2 ออนไลน์ โปรแกรม ใน ตะวันออกกลางศึกษา 2024

    ออนไลน์ โปรแกรม ใน ตะวันออกกลางศึกษา

    ภูมิภาคตะวันออกกลางได้รับความสับสนวุ่นวายอย่างมากตลอดประวัติศาสตร์ โปรแกรมที่มุ่งเน้นไปที่การศึกษาในตะวันออกกลางทำให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคนี้ว่าพวกเขามีพัฒนาการและสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน