ONLINESTUDIES

Search here for top law schools and universities for law degrees!

ปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ภายในสาขาวิชาเฉพาะ หลักสูตร PhD มีจัดสอนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลกและบางแห่งอาจเสนอหลักสูตรการศึกษาทางออนไลน์หรือการเรียนรู้ทางไกล สำหรับนักเรียนที่ต้องการตัวเลือกที่มีความยืดหยุ่น

Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

2 ผลการค้นหาสำหรับ ข้อมูลวิทยาศาสตร์ Filter

ปริญญาเอกในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
2&nbsp;-&nbsp;6 ปี
อังกฤษ
ออนไลน์

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่ใช้ในการปั้นกลยุทธ์การแข่งขันและเปลี่ยนแปลงกระบวนการขององค์กร ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอกในการพัฒนาและประเมินผล

OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland
ดุษฎีบัณฑิต
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
3 ปี
อังกฤษ
ออนไลน์

ปริญญาเอก ในการพัฒนาและประเมินแผนคุณภาพเป็นคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์กับทฤษฎีที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารวมถึงการประเมินแผนงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภ ...

อ่านเพิ่มเติม