Search here for top law schools and universities for law degrees!

ปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ภายในสาขาวิชาเฉพาะ หลักสูตร PhD มีจัดสอนในวิทยาลัยและมหาวิทย… อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ภายในสาขาวิชาเฉพาะ หลักสูตร PhD มีจัดสอนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลกและบางแห่งอาจเสนอหลักสูตรการศึกษาทางออนไลน์หรือการเรียนรู้ทางไกล สำหรับนักเรียนที่ต้องการตัวเลือกที่มีความยืดหยุ่น

Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

อ่านบทย่อ
ตัวเลือกอื่นๆ ภายในแขนงวิชานี้: 
OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland
Zürich , Switzerland

ปริญญาเอก ในการพัฒนาและประเมินแผนคุณภาพเป็นคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์กับทฤษฎีที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารวมถึงการประเมินแผนงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภ ... +

ปริญญาเอก ในการพัฒนาและประเมินแผนคุณภาพเป็นคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์กับทฤษฎีที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารวมถึงการประเมินแผนงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ -
ดุษฎีบัณฑิต
เต็มเวลา
นอกเวลา
3 ปี
อังกฤษ
กุมภาพันธ์ 2020
Online
 
OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland
Zürich , Switzerland

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่ใช้ในการปั้นกลยุทธ์การแข่งขันและเปลี่ยนแปลงกระบวนการขององค์กร ... +

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่ใช้ในการปั้นกลยุทธ์การแข่งขันและเปลี่ยนแปลงกระบวนการขององค์กร -
ดุษฎีบัณฑิต
เต็มเวลา
นอกเวลา
2 ปี
อังกฤษ
กุมภาพันธ์ 2020
Online