ONLINESTUDIES

Search here for top law schools and universities for law degrees!

ปริญญาเอก เป็นระดับสูงสุดของการศึกษาที่นักศึกษาสามารถได้รับและอาจใช้เวลาศึกษาถึง 10 ปี เพื่อสำเร็จการศึกษา ในขณะที่ศึกษาปริญญาเอก อาจเป็นเส้นทางที่ยากลำบาก แต่คุ้มค่าในแง่ของความรู้ความสามารถ, โอกาสในการทำงานและโอกาสในวิชาชีพ

Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

2 ผลการค้นหาสำหรับ การวิเคราะห์ข้อมูล Filter

ปริญญาเอกในการพัฒนาและประเมินผล

OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, ซูริค
ดุษฎีบัณฑิต
กุมภาพันธ์ 2020
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
3 ปี
อังกฤษ
Online

ปริญญาเอก ในการพัฒนาและประเมินแผนคุณภาพเป็นคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์กับทฤษฎีที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารวมถึงการประเมินแผนงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาเอกในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, ซูริค
ดุษฎีบัณฑิต
กุมภาพันธ์ 2020
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
Online

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่ใช้ในการปั้นกลยุทธ์การแข่งขันและเปลี่ยนแปลงกระบวนการขององค์กร ...

อ่านเพิ่มเติม