Keystone logo

ตัวกรอง

 • แฟชั่น
 • จำหน่ายสินค้าแฟชั่น
สาขาการศึกษา
 • แฟชั่น (5)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  5 ออนไลน์ โปรแกรม ใน จำหน่ายสินค้าแฟชั่น 2024

   ออนไลน์ โปรแกรม ใน จำหน่ายสินค้าแฟชั่น

   Merchandising เป็นด้านการตลาดและธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรนี้อาจเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการซัพพลายเชนการบัญชีการเงินและรอบการซื้อ