Keystone logo

49 ออนไลน์ โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ งานสังคมสงเคราะห์ การให้คำปรึกษา 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • สังคมศาสตร์
  • งานสังคมสงเคราะห์
  • การให้คำปรึกษา
สาขาการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ (49)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ โปรแกรม ใน สังคมศาสตร์ งานสังคมสงเคราะห์ การให้คำปรึกษา

หลักสูตรการให้คำปรึกษาส่วนใหญ่มีความหลากหลายให้เลือกศึกษาทางด้านจิตวิทยาและการเรียนทางคลินิก หัวข้อการศึกษาทั่วไป ได้แก่ ทฤษฎีและแนวทางการให้คำปรึกษา, วิธีการวิจัย, การอำนวยการเรียนรู้แบบกลุ่ม, ประเด็นด้านจริยธรรม, การให้คำปรึกษาครอบครัวและคู่สมรส และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบาดเจ็บ