Keystone logo

15 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การโฆษณา 2023

ภาพรวม

ปริญญาโท 's ในการโฆษณาเป็นวิธีที่น่าตื่นเต้นที่จะได้รับทักษะการปฏิบัติที่จำเป็นในการมีส่วนร่วมเดิมและกระตุ้นความคิดกลยุทธ์ในการสื่อสารการวางแผนและความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะในการเขียนคำโฆษณา, ศิลปะและเรียนรู้ที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แคมเปญ

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

 • การศึกษาด้านตลาด
 • การโฆษณา
สาขาการศึกษา
 • การศึกษาด้านตลาด (15)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน