Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 3 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม 2023

3 ออนไลน์ โปรแกรม ใน การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม 2023

ภาพรวม

นักเรียนที่มีแรงบันดาลใจในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการอาหารไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งบริหารหรือห้องครัวอาจได้รับประโยชน์จากการศึกษาเรื่องการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม การรวมธุรกิจด้านอาหารและความปลอดภัยอาหารและเครื่องดื่มสามารถครอบคลุมพื้นฐานของการจัดการร้านค้าปลีก

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  • การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม (3)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน