Keystone logo

0 ออนไลน์ โปรแกรม ใน ชีววิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ชีววิทยาศาสตร์
  • เกษตรศาสตร์
สาขาการศึกษา
  • ชีววิทยาศาสตร์ (0)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ไม่มีโปรแกรมที่ตรงกับเกณฑ์การค้นหาของคุณ โปรดปรับแต่งตัวกรองของคุณ

Clear filters

ออนไลน์ โปรแกรม ใน ชีววิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง

การเพาะเลี้ยงปลาและการดูแลมักเป็นประเด็นหลักของโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง ในโปรแกรมประเภทนี้นักศึกษายังสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตพืชน้ำและวิธีการรักษาพื้นที่น้ำให้ปลอดภัยทั้งปลาและพืช